DEN ENDA VÄGEN ÄR FRAMÅT

Ville Alatalo trivs i ett växande företag.

Ville Alatalo”Mitt team genomför projekt med målet att utveckla nya produkter så att de blir produktionsfärdiga. Redan i planeringsskedet arbetar vi för att framställningen av produkterna ska vara så effektiv som möjligt. Till våra uppgifter hör också att tillsammans med intressentgrupperna implementera produktändringar i fabriken i Vasa.

För frekvensomriktare uppstår ständigt nya användningsområden. Traditionellt har de använts för styrning av elmotorer, men nuförtiden används de även till exempel vid produktion av förnybar energi och för att spara energi. Ifjol sparades med hjälp av Vacons frekvensomriktare energi motsvarande produktionskapaciteten för ungefär åtta kärnreaktorer.

Det bästa med det här arbetet är att man får jobba i ett växande företag, som ständigt är på väg framåt. Jag tycker också om att all arbetstid inte går åt framför datorn, utan jag får ha att göra med människor också. Ungefär hälften av arbetstiden är jag på fabriken och hälften på kontoret.

Jag studerade i Tammerfors, och efter utexamineringen kollade jag efter arbetsplatser runtom i landet. I juni 2009 fick jag jobb på Vacon i Vasa, och sedan dess har jag varit här i olika uppgifter. Jag bor i Seinäjoki och arbetsresan tar ungefär femtio minuter. Att pendla är inget problem för mig, det är bara en vanesak.”