IDROTTEN BÄDDADE FÖR ARBETSLIVET

Robert Rotkirch flyttade från Esbo till Vasa för att idrotta och studera.

Robert RotkirchÅr 2003 ryckte jag in i armén vid idrottskompaniet i Lahtis. Där träffade jag en kompis som studerade i Vasa, och han gav mig idén att söka in på linjen för maskin- och produktionsteknik på yrkeshögskolan Novia. Jag är hemma från Esbo, och att söka en studieplats så här långt hemifrån verkar vara rätt ovanligt.

Men jag är väldigt nöjd med mitt val, eftersom flytten till Vasa gjorde att jag kunde satsa mera på idrotten. Jag fick mycket hjälp från Vasaregionens idrottsakademi, som hjälper till med samordningen av studier och professionell idrott. Idrottsakademin erbjuder också coachning och stöd. Efter de två första studieåren satsade jag allt mera på idrotten och studierna kom i andra hand. Under min idrottskarriär har jag vunnit ett tiotal FM-medaljer, och jag tror att flytten till Vasa är en av orsakerna till framgången. Här kunde jag satsa fullt ut på min dröm om en idrottskarriär.

I ett visst skede bestämde jag mig för att sluta med den professionella idrotten och istället satsa på att bli färdig med studierna. I det skedet fick jag arbete på Vacons fabrik. Jag har märkt att idrotten har lärt mig mycket sådant som jag har användning för i arbetslivet, som till exempel målmedvetenhet och koncentrationsförmåga.

Våren 2013 utexaminerades jag från yrkeshögskolan Novia som ingenjör i maskin- och produktionsteknik.

Examensarbetet gjorde jag för Vacon, om byggnad och optimering av en ny typ av produktionslinje. Sommaren 2013 började jag jobba i produktifieringsteamet, med ansvar för produktutvecklingens framställning av prototyper. Jag är medlem i ett litet och skickligt team, och jag trivs väldigt bra. Mitt jobb är att analysera och dokumentera prototyper och kommunicera med produktutvecklingen.