Vasa Folk

Högklassig folkmusik och trevlig samvaro

Känner du för att dansa, har du rytmen i blodet och svårt att sitta still? Kom och upplev folkmusik från när och fjärran!

Folkmusikfestivalen Vasa Folk ordnas varje höst med folkmusik av alla de slag – nordiska musiker, musik- och dansworkshopar, dans, jamsessions och naturligtvis en festivalpub. På Vasa Folk njuter du av högklassig folkmusik och trevlig samvaro.

Vi ses på festivalen i oktober!