Wildlife Vaasa

Naturfilmfestival

Panda Ilias Missyris (3)_760x760Wildlife Vaasa är en internationell naturfilmfestival och naturfilmtävling som ordnas på hösten vartannat år. På festivalen snurrar öppna förevisningar från morgon till kväll, du kan bekanta dig med filmmakarna och se hur en film kommer till.

Därtill ordnas i anslutning till evenemanget olika seminarier, workshopar och mediefostranprojekt. Wildlife Vaasa är det enda evenemanget i sitt slag i Skandinavien, och ett viktigt nätverksevenemang för finländska naturfilmare.

År 2014 deltog över 100 produktionsbolag och ca 200 högklassiga filmer från 47 olika länder i naturfilmtävlingen. Bland deltagarna fanns med även stora produktionsbolag så som YLE, SVT, BBC, ABC, National Geographic, Discovery, ORF, ARTE France, TV FRANCE osv.