Arbetsgrupper

Rektorsmötet

Rektorsmötet är konsortiets beslutande organ. Det besluter om projekt och ställningstaganden, men varje högskoleenhet besluter ändå självständigt om sitt deltagande i olika projekt. Rektorsmötet kan ge uppdrag till de övriga grupperna.

Rektorsmötet kan kontaktas via e-post: konsortio(at)uva.fi.

Linguavaasa

Linguavaasa är en samarbetsgrupp för språkundervisningen vid högskolorna i Vasa. Gruppens målsättning är att utveckla och stärka samarbetet mellan enheterna inom Vasa högskolekonsortium i fråga om undervisningen i språk och kommunikation. Flera gemensamma språkkurser för högskolornas studerande ordnas varje år i gruppens regi: http://vaasanseutu.fi/opiskele-vaasassa/korkeakouluyhteistyo/kielikurssit/

Samarbetsgruppen är arrangör för en årligen återkommande utbildningsdag som erbjuder fortbildning och ett regionalt nätverk för högskolornas språklärare. Dessutom fungerar gruppen som diskussionsforum för språkundervisningen vid högskolorna.  Gruppen upprätthåller även webbsidorna Språkcaféet för självstudier i språk för högskolornas studenter. http://lipas.uwasa.fi/sprakcafe/index.htm

Till språksamarbetsgruppen kan man skicka e-post på adressen: linguavaasa(a)uva.fi

Coninfo, kommunikationsansvariga

De kommunikationsansvariga vid högskolorna samarbetar med Vasa stads kommunikationsenhet, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) samt med de personer som ansvarar för studieärenden vid högskolorna.

Samarbetets mål är att

  • förbättra informationsflödet mellan konsortieenheterna
  • öka kännedomen om och mellan partnerhögskolorna
  • utveckla Vasas image som högskolestad
  • öka högskolornas attraktionskraft bland potentiella studerande (nationellt och internationellt), samt
  • sprida ett enhetligt budskap om Vasas högskolor

Närmare uppgifter: coninfo(at)uva.fi

Medusa, samarbetsgruppen för media

Medusa utvecklar universitetens och yrkeshögskolornas forsknings- och utvecklingssamarbetete inom mediebranschen.

Medusa kan kontaktas via e-post: media(at)uva.fi.

RekryWasa

RekryWasa är nätverket för karriär- och rekryteringsservice vid fem högskolor i Vasa. Dit hör Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

RekryWasa arrangerar arbetslivsrelaterade seminarier och infotillfällen för studerande och erbjuder arbetsgivare en plattform där de kan nå högskoleutbildade.

RekryWasa kan nås via e-post: rekrywasa(at)uva.fi.

WasaUnitEd

Arbetsgruppen WasaUnitEd samlar de internationella koordinatorerna vid högskolorna i Vasa och strävar efter att samordna och utveckla internationella frågor vid högskolorna. Med en koordinerad internationell verksamhet vill arbetsgruppen uppnå synergieffekter och skapa ett lokalt diskussionsforum för personer inom högskolornas internationella enheter.

Arbetsgruppen kan kontaktas på wasaunited(at)uva.fi.

StudyVaasa

StudyVaasa samlar personer som arbetar med studieadministration och behandlar bl.a. frågor beträffande studiehandledning och mobilitet (JOO-avtal). Arbetsgruppen arrangerar också personalutbildningar som berör studiehandledning och välmående för studerande.

StudyVaasa kan nås via e-post: studyvaasa(at)uva.fi.