Flexibel studierätt (JOO)

Enligt det s.k. JOO-avtalet har högskolorna i Vasa flexibel studierätt. Målet är att bredda den egna högskolans (hemhögskola) utbud genom att utöka valmöjligheterna och stöda studiernas framskridande.

En studerande med rätt att avlägga en grund- eller påbyggnadsexamen kan enligt JOO-avtalet utöka sin examen med studier vid de andra avtalshögskolorna i Vasa. Avtalet omfattar också högskolornas utbytesstuderande.

JOO-studierna är avgiftsfria. För att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid en annan högskola bör den studerande vara närvaroanmäld vid sin hemhögskola.

JOO-avtalet

JOO-avtalet gäller universitet, yrkeshögskolor och högskoleenheter i Vasa (VU, ÅA, Hanken, VAMK, Novia, HU:s juridiska fakultet).

Enligt avtalet kan en studerande med rätt att avlägga en grund- eller påbyggnadsexamen vid ett avtalsuniversitet ansöka om tillfällig studierätt vid ett annat avtalsuniversitet. Den här möjligheten gäller studerande som är närvaroanmälda vid avtalshögskolornas enheter i Vasa.

Avtalsparterna fakturerar inte varandra för JOO-studier som avlagts inom konsortiet och inte heller för förvaltnings- eller handledningskostnader. Studierna bör planeras in i examen och den studerande bör ha samtycke från hemhögskolan samt studierätt vid målhögskolan. Studierätten utfärdas av målhögskolan och beror alltid på målhögskolans möjligheter att ta emot studerande från andra högskolor.

Högskolorna tar i bruk en gemensam ansökningsblankett som från och med nu hittas på konsortiets webbsida under ”Flexibel studierätt”. Vasa universitet, Hanken, Åbo Akademi och Helsingfors universitet använder sig fortfarande av den elektroniska JOOPAS-tjänsten.