Språkkurser

KONSORTIETS GEMENSAMMA SPRÅKKURSER

Vasa högskolekonsortiums samarbetsgrupp för språkundervisningen (Linguavaasa) ordnar gemensamma kurser i olika språk för studenterna vid de olika högskolorna i Vasa. Varje högskola har ett visst antal platser på kurserna som konsortiet tilldelat dem.

Linguavaasas mål är att erbjuda sådana språkkurser som de enskilda högskolorna själva inte kan ordna samt att öka antalet studieplatser i de språk som är speciellt populära bland studenterna.  Gemensamma kurser har ordnats i spanska, kinesiska, portugisiska och ryska och för utländska examensstudenter vid de olika högskolorna har det ordnats gemensamma kurser i Finnish och Swedish.

Samarbetet har stärkt utbudet av språkkurser vid alla högskolor och ökat antalet nybörjarplatser på viktiga nybörjarkurser. Kurserna i de olika språken bildar studiehelheter på 6 studiepoäng som kan ingå i en högskoleexamen bl.a. som andra främmande språk.

Gemensamma språkkurser

Vårens kurser har startat. Nya kurser hösten 2016 i spanska och ryska.

 

SPRÅKCAFÉ

Är du intresserad av att läsa språk på egen hand? Titta då in till Språkcaféet: http://lipas.uwasa.fi/sprakcafe/index.htm

SPRÅKSTUDIER

Tack vare högskolesamarbetet är det möjligt för en student vid en högskola i Vasa att avlägga språkkurser också vid andra högskolor i Vasa. Information om högskolornas kursutbud finns på respektive högskolas webbsidor:

Vasa universitet (sidan på finska): http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/study/language_studies/

Åbo Akademi i Vasa: http://www.abo.fi/stodenhet/cskstudiervasa

Hanken Svenska Handelshögskolan i Vasa: https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/

Vaasan ammattikorkeakoulu: http://www.puv.fi/sv/study/curricula/

Yrkeshögskolan Novia: http://ansokan.novia.fi/laroplaner2012.html

Ansökan om studierätt på en annan högskolas kurser görs med JOO-avtal. Information om JOO-avtal finns här: http://vasaregionen.fi/studera-i-vasa/samarbete/flexibel-studieratt-joo/