Bekanta dig med Vasa stads, turismens och regionens nya webbtjänst

Vasaregionen, Vasa stad, Visit Vaasa och Kvarkens skärgård publicerar en ny webbplats på hösten 2019. Webbplatsens utvecklingsversion är nu publicerad. Bekanta dig med den nya webbplatsen på beta.vaasa.fi och ge feedback!

Vasaregionens invånare, turister och företagare betjänas i fortsättningen på en gemensam webbplats på vaasa.fi. Även alla evenemang i regionen finns där. De bekanta adresserna vasa.fi, vasaregionen.fi, visitvaasa.fi och kvarken.fi fungerar som vanligt under sommaren.

Ge respons!

En utvecklingsversion av den nya webbtjänsten har publicerats på beta.vaasa.fi. Innehållet kompletteras ännu. Meningen med utvecklingsversionen är att samla respons från användarna med tanke på höstens publicering.

Vad tycker du om webbplatsen? Ge feedback! Vi gör förändringar på basis av responsen vi får under sommaren, så att webbtjänsten motsvarar användarnas behov.

Bekanta dig med nya webbtjänsten

I delen Bo och lev hittar du de tjänster som Vasa erbjuder sina invånare.
Upplev och se-delen presenterar sevärdheter, aktiviteter och upplevelser samt världsarvsområdet i Kvarkens skärgård för invånarna och turisterna.
Arbete och utbildning-delen berättar om studie- och arbetsmöjligheter i regionen.
Företag-delen redogör för tjänster i anslutning till företagens verksamhet och utveckling samt faktorer som bidrar till företagens framgång.
I Evenemang-delen finns alla evenemang och uppgifter som gäller ordnandet av evenemang.
Information om Vasa och Vasaregionen samlar bl.a. presentationer, uppgifter om regionen, kontaktuppgifter samt information om Vasa stads beslutprocess.