Business

Vasaregionen är ett centrum för företagsamhet och energiteknologi som fungerar i internationella nätverk. Kunnande inom teknologi och internationell arbetskraft gör att regionen är viktig för hela Finland.

Vasaregionen kännetecknas av hög andel av export och sysselsättningsgrad. Här finns flest exportföretag i förhållande till folkmängden och exporten per capita är på topp i Finland. 80 procent av det som produceras i regionen går på export. Det här visar att företagen i regionen är bra på att lyssna på sina kunder och reagera på kundernas behov.

Här finns ett sällsynt starkt förtroendekapital mellan människor och företag. Nätverken fungerar och bakom de stora globala exportföretagen finns hundratals underleverantörer som får ut sina produkter i världen. Mikroklimatet för företagsamhet är gott och lägger grunden för tillväxt. Koncentrationen av energiteknologi gör regionen till en global tillväxtregion. Den genuina tvåspråkigheten har visat sig vara en utmärkt grund för internationalism. I dag är Vasaregionen en av de mest internationella regionerna i Finland sett till antalet olika nationaliteter som jobbar och studerar här.

Den finska staten har gett Vasa en nationell uppgift att leda utvecklingen av hållbara energilösningar. Det är en uppgift som är global till grunden: vi ska skapa lösningar som fungerar runt om i hela världen.