Energi sysselsätter

Det finns gott om jobb i Vasaregionen

Är du en ingenjör? Är du intresserad av en internationell karriär inom energiteknologibranschen? Eller är du en sjuksköterska som kan många språk, men inte har möjlighet att använda dem på jobbet? Ta tillfället i akt och bekanta dig med nya karriärmöjligheter.

Då vi talar om arbete och sysselsättning har Vasaregionen mycket att ge. Medan största delen av Finland lider av lindrig depression, har flera företag i Vasa problem att hitta skickliga arbetstagare. För många är det en överraskning att Vasaregionens arbetslöshetsgrad är lägst på fastlandet.

Här spelar det livskraftiga näringslivet en nyckelroll. Arbetsplatserna hänger inte endast på en fabrik eller ett företag, utan näringslivet består av flera olika arbetstagare.

Vasaregionen hör också till Finlands mest företagstäta regioner. De 8 000 olika företagen har alla en viktig roll i att hålla regionen livskraftig. Detta är också en orsak till varför befolkningen mår bra. Här är chansen att få en fast arbetsplats i genomsnitt bättre än i resten av landet.

Vasas och hela regionens gynnsamma tillväxt har fått vind i seglen från Nordens största energikluster, som befinner sig här. Klustret sysselsätter över 10 000 personer. Många känner till de globalt verksamma företagen ABB och Wärtsilä, men i regionen finns mer än 140 företag som jobbar med energirelaterade frågor.

Energiteknologin kännetecknas av att den är internationell. 80 % av klustrets produkter går till export. Läs mer om energiklustret på EnergyVaasa.

Den offentliga sidan är också en stor arbetsgivare. Vasa stad och sjukvårdsdistriktet hör till de största offentliga arbetsgivarna. Flera statliga byråer har sina enheter i Vasa på grund av vårt språkliga kunnande.