Stöd och nätverk för företagare

Ditt företag har alla förutsättningar att lyckas i Vasaregionen. Här finns kompetent arbetskraft, välfungerande stöd-, utvecklings- och internationaliseringstjänster samt företagsnätverk som fungerar både lokalt och globalt.

Logobanner_1200x490px

Team Finland Ostrobothnia hjälper dig och ditt företag med frågor som gäller bland annat:

– Regionens styrkor och marknader
– Nätverk och aktörer
– Att hitta kunnig arbetskraft
– Att starta företagsverksamhet
– Att hitta lämpliga bokförings- och banktjänster

Team Finland Ostrobothnia kan också hjälpa dig att hitta lämpliga språk- och översättningstjänster samt kontaktuppgifter till behövliga myndighetstjänster. Vi kan även tipsa om lämpliga lokaler i Vasaregionen för er verksamhet.

Om du planerar att starta exportverksamhet, etablera dig utomlands, börja importera varor till Finland eller etablera ditt företag till Vasaregionen, kan du vända dig till Team Finland. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, samt andra organisationer som är med i Team Finland Ostrobothnia nätverket, fungerar enligt ”allt från en lucka” principen, det vill säga att företagarna erbjuds all hjälp de behöver då de kontaktar en organisation. Vid behov söker vi experter även i andra organisationer för att hjälpa dig.

Team Finland Ostrobothnia nätverkets huvudaktörer:

Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Teknologicentrum Oy Merinova Ab

Österbottens handelskammare

Andelslaget Viexpo

Finnvera

Kust-Österbottens företagare

Österbottens företagarförening

NMT-centralen i Österbotten

Tekes