Flyglogistiken

Vaasan lentoasema.Vasa flygplats är Finlands fjärde största, och över 330 000 passagerare reser via flygplatsen årligen. Majoriteten av passagerarna utgörs av affärsresenärer och Finnairs sex dagliga flyg till Helsingfors, tillsammans med SAS fyra dagliga flyg till Stockholm, betjänar utmärkt anställda i regionens internationella företag, samt deras gäster.

Dessutom flyger cirka 140 charter-flyg varje år från Vasa till olika semesterdestinationer i Turkiet, Grekland och Kanarieöarna. På sommaren utökar flygbolaget Norwegians fyra flyg per vecka till Stockholm möjligheterna för både fritids- och affärsresenärer. Smidiga flyg till Helsingfors och Stockholm erbjuder båda passagerargrupperna ett brett utbud av anslutningar både till Mellaneuropa och andra delar av världen.

År 2014 förnyades flygterminalen och den service som är synlig för passagerarna förbättrades. Flygplatsens två kaféer betjänar passagerarna, och speciellt affärsresenärernas trivsel har beaktats både med tanke på väntsalens inredning, laddningsmöjligheter för mobilapparater och kaféernas produktsortiment. Förbättringarna fortsätter och i det årliga strategiarbetet för flygplatsens utveckling beaktas alltid passagerarnas önskemål och behov.

Vaasan lentoasema.Sommaren 2015 kommer Vasa flygplats att vara stängd i fem veckor då man förnyar landningsbanan och gör andra funktionella förbättringar.

Idag finns den enda fungerande flygfraktsplatsen i Helsingfors, och ett av Vasas  utvecklingsmål  är att möjliggöra flygfrakt även från Vasa. För tillfället transporteras största delen av flygfrakten med långtradare till Mellaneuropa och först därifrån flygs den vidare till slutdestinationerna. I Vasa är en uppställningsplatta för flygfrakt under arbete, samt ett hanteringsområde för frakt och en mångfunktionell terminal i flygplatsens norra ända. Verksamhetsomständigheterna förbättras kontinuerligt för att Vasaregionens energiklusters högklassiga produkter ska i framtiden kunna flygas direkt från hemmaplan ut i världen till väntande kunder.