Två hamnar bildar en stark

Från och med 2015 ingår Vasa hamn tillsammans med Umeå hamn i det gemensamma hamnbolaget Kvarkenhamnar Ab – Kvarken Ports. Den utökade samverkan ska bidra till att effektivisera och stärka affärsutvecklingen för hamnarna och stärka transportstråken i Kvarken regionen. Kvarken Ports ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB.

Vaasan satama.

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet till både motorväg och järnväg. Hamnen erbjuder också den nordligaste året-runt-passagen på vatten mellan två länder via sjövägen till Umeå. Vasa hamn hanterar 1,5 miljoner ton gods årligen. Godshanteringen innefattar mestadels import och export av bränsle, jordbruksprodukter och produkter från trä och kemisk industri.

Målet är att vara Österbottens energihamn nummer ett och att fungera som en länk i utvecklingen av regionens energiindustri. För att möta kundernas behov har hamnen i Vasa bland annat utrustats med en Ro-Ro- ramp, fler lyftkranar och lagerutrymmen. Därtill deltar hamnen aktivt i förbättrandet av effektiva logistiklösningar, som t.ex. utvecklandet av hamnens järnvägsförbindelse. Hamnen ingår i transportkorridoren the Nordic Logistic Corridor som löper från Finland i öst till Norge i väst. Vasa hamn är Österbottens enda passagerarhamn och för passagerartrafikens del ligger fokus på konceptering av nya tjänster och produkter.