Midway Alignment

EN FULLT INTEGRERAD TRANSPORTLÖSNING INOM TEN-T-NÄTVERKET

Midway-konttikuvaMidway Alignment of the Bothnian Corridor är en viktig maritim transportlänk mellan Sverige och Finland som är i bruk året om. Projektet omfattar ett komplett transportsystem för gods och passagerare och är utvecklat av Umeå kommun i Sverige och Vasa stad i Finland. Midway Alignment förenar tre huvudvägar som enligt UNECE klassificeras som strategiskt betydelsefulla europeiska vägar – E12, E4 och E8 – samt Bottniska korridoren. Projektet stöder och kompletterar även EU:s Priority Projects samt EU:s Core och Comprehensive Network.

Projektet uppgraderar transportlänken så att den uppfyller nationella och internationella krav på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart transportsystem med ökad multimodalitet och högre transportsäkerhet.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, privata bolag samt EU genom TEN-T-programmet.

MÅLET MED UPPGRADERINGEN ÄR ATT:

– FÖRENA Norden med övriga delar av Europa i öst-västlig riktning
– BIDRA till ökad sammanhållning och regional tillväxt
– KOMPLETTERA korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet
– UTVECKLA och förespråka innovativa lösningar (tekniska, drift-, miljö- och säkerhetsrelaterade)
– DESIGNA och bygga en ny, miljövänlig färja för Kvarkentrafiken
– FÖRBÄTTRA hamnfunktioner och gränsöverskridande logistiksystem (miljömässigt och ekonomiskt)
– SÄKRA en långsiktig operationell stabilitet

PROJEKTFASER 2012 – 2018

FAS 1: 2012–2015

– Förberedande åtgärder, genomförbarhetsanalys
– Konceptutveckling (förbättring av transportkedjan och infrastrukturen i hamnar och på land)
– Design av den nya färjan (inklusive användning av miljövänliga alternativa bränslen och tillräcklig isbrytarkapacitet)
– Budget: 20,7 miljoner euro

FAS 2: 2016–2018

– Färjan och den landbaserade infrastrukturen byggs
– Konstruktion (inklusive transport och förvaring av alternativa bränslen)
– Logistiksystemet och funktionerna implementeras
– Resultaten presenteras

MATHIAS LINDSTRÖM
Projektledare
+358 (0)50 918 6462
mathias.lindstrom@kvarken.org

TOMAS SIKSTRÖM
Medlem i ledningsgruppen
+46 (0)70 645 1904
tomas.sikstrom@umea.se

midwayalignment.eu
info@midwayalignment.eu
facebook.com/kvarkenlink
#MTALK @MidwayAlignment

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används.

ENG_tentea_beneficiaries_logo3-300x39 MIDWAYtunnus_cmyk-300x57