Specialtransporter – vägarnas jättar

VASEK. Erikoiskuljetus Vaasan keskustassa, Vöyrinkadulla.Specialtransporterna ligger högt uppe på prioritetslistan då man utvecklar godstrafik som går på lands- och järnvägar i Vasaregionen. Specialtransporterna överskrider den normala trafikens mått- eller viktgränser, de är tyngre, bredare, högre eller längre än normala laster.

Största delen av de specialtransporter som syns i Vasaregionen transporterar produkter från regionens egen industri, så som transformatorer och dieselmotorer. Det behövs smidigt samarbete mellan industrin, transportföretagen och väghållningsorganisationerna för att industrin ska få sina produkter transporterade till dess slutdestinationer – säkert och enligt tidtabellen.

Riksväg 8, som löper genom Österbotten, är en nationell specialtransportrutt. Specialtransportruttens bärkraft och underfarter, samt korsningarnas bredd och elledningarnas och portalernas höjder har dimensionerats så att det ska vara möjligt att transportera även större och tyngre enheter längs rutten. På riksväg 8 transporteras ofta tunga maskiner och anordningar, huspaket, båtar samt metallindustrins produkter. Även andelen transporter av vindkraftskomponenter växer, i och med att vindkraftsparker byggs i Österbotten.