Utvecklare av verksamhetsutrymmen

Vaasa Parks skräddarsyr verksamhetsutrymmen åt företag med unik modell

vasaparks3_380x380När företag i Vasaregionen söker nya verksamhetsutrymmen lönar det sig att kontakta Vaasa Parks. Bolaget, som grundades vid millennieskiftet, skräddarsyr och bygger verksamhetsutrymmen för företag och ordnar även projektfinansiering.

I över tio år har trenden varit att företag inte vill äga väggarna som omger dem. De använder hellre kapitalet för sin kärnverksamhet, säger Vaasa Parks verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

När en byggnad som har utvecklats av Vaasa Parks är färdigställd, blir företagen långvariga hyresgäster. Majoriteten av kunderna är företag i Vasas energikluster, och exempel på skräddarsydda projekt som redan har färdigställts är The Switch, byggnaden Powergate och Citecs nya huvudkontor.

Vaasa Parks verkar enligt en i finländska förhållanden unik modell, eftersom bolaget har både privata och offentliga delägare. Förutom av Vasa stad ägs Vaasa Parks till lika delar av kapitalplaceringsbolaget Wedeco och Teknologicentrum Merinova. Merinova, å andra sidan, ägs till stor del av företag i regionen.

Den här typen av offentligt- privat delägarskap är ovanligt i övriga delar av Finland. Om bolaget hade varit antingen helt offentligt eller helt privat ägt, hade det varit svårare att arbeta så här, säger Mäki-Lohiluoma.

Hon anser att The Switch fabrik är ett exempel på ett projekt som hade varit svårt att genomföra med någon annan modell. Företaget var nygrundat, och hade inte mycket att luta sig tillbaka mot, när Vaasa Parks år 2008 byggde en fabrik för företaget.

Vaasa Parks vill hellre bygga nytt än vara en långsiktig fastighetsinvesterare. Byggnaderna kan därför säljas om man hittar en långsiktig fastighetsinvesterare, förutsatt att investeraren också är lämplig för hyresgästen. På detta sätt kan kapital frigöras för nästa projekt.

Den unika modellen har väckt uppmärksamhet på andra håll, och besökare är ofta förvånade över systemet med offentligt-privat ägande.

Objekten designas alltid för att svara mot användarnas behov och optimera ytanvändningen. Kontrakten är föremål för anbudsgivning och implementeringen kan, om hyresgästen så önskar, ändras under byggskedet.

Under det senaste decenniet utvecklade Vaasa Parks fastigheter på totalt över 60 000 kvadratmeter, med ett investeringsvärde på cirka 70 miljoner euro. Den största delen finns i Vaasa Airport Park, som under lång tid har varit Finlands snabbast växande företagspark. Parken sysselsätter över 4 000 personer.

Coastline-logo