Expert på export

Viexpo fungerar som mentor, vägvisare och förmedlare

_MG_1627_VIEXPO_380x380Viexpo är internationaliseringsrådgivaren som står till tjänst med såväl goda råd om internationaliseringens grunder, som konkret och handfast vägledning.

Vi riktar oss på små och medelstora företag, säger Håkan Forss, VD på Viexpo. Till stor del handlar det om att stöda och hjälpa företagarna på individnivå. Det finns många små företag i vår region, och det är ofta en och samma person som sköter många uppgifter. Ibland är det viktigast att vi är tillgängliga med konkreta tips om hur man planerar sitt material inför en internationell mässa: hur man arrangerar sin monter, och vad man kan göra för att locka intresse.

En annan uppskattad tjänst som Viexpo erbjuder är exportnätverken. Då handlar det om flera mindre företag som samlas ihop till ett nätverk, och där Viexpo väljer en samexportchef för nätverket.

Målet är att företagen ska stå stadigt på egna ben på den internationella marknaden, efter att vi har hjälpt till med att kliva över tröskeln, förklarar Håkan Forss.

För att lyckas etablera sig på den världsomspännande kartan är receptet enkelt:

Det gäller att göra sin läxa. Ett långsiktigt, metodiskt och genomtänkt förarbete är det som krävs, poängterar Håkan Forss.

Exportmarknaden befinner sig i ständig rörelse. För några år sedan pekade trenden starkt mot Asien, medan vi nu ser pendeln svänga över mot våra grannländer. Sverige och Norge är högintressanta länder när det gäller export just nu, säger Håkan Forss.

Också Östeuropa tillsammans med de nya EU-länderna utgör en intressant ny marknad.

Man ska komma ihåg att vi också fungerar som en gateway in till Österbotten, även om det inte är vår primära uppgift. Vårt kontaktnät är stort, och vi kan garanterat guida intresse och förfrågan utifrån till rätt producent.

Coastline-logo