Butikernas sortiment skiljer sig från resten av landet

BUSINESS AS USUAL: HANDELN, KARI AUKIA/AUKIA

Familjeföretaget Aukia grundades år 1956. Affären i Vasa öppnades på 1960-talet och har under de senaste 15 åren fördubblat verksamheten. Men hur ser tillväxtutsikterna ut för specialaffärer i allmänhet? Är det lönsamt att driva företag i Vasa? Vi bad Kari Aukia, företagare sedan 1999 och i tredje generation, beskriva hurdana konsumenterna i Vasa egentligen är.

WWW vs. IRL

”På grund av den starka webbhandeln och det ökande resandet är konkurrensen egentligen inte längre lokal. Därför befinner sig företag som satsar enbart på den lokala konsumenten i en aning besvärlig situation om man tänker på tillväxten. Jag anser att man bör satsa på webbhandeln och på ett starkt koncept som dessutom kan locka turister. Ständig utveckling är viktigt i den här branschen.”

Konsumenterna i Vasa

”Vasa är en exceptionell stad enligt finländska mått. Fast staden inte är så stor, är invånarna relativt liberala. Många har bott utomlands och sett också annat än bara hembygden. De har även ett högt nivåkrav på företag och det anser jag bara är bra. Folk i Vasa följer med vad som händer i Sverige mer än man gör i andra regioner, och prioriterar varumärken som är populära i Sverige. Det här ger fördelar till detaljhandeln bland annat därför att folk som kommer utanför regionen ser positivt på utbudet och prioriteringarna som inte är desamma som i de andra regionerna i Finland.”

Evenemang

”Det lönar sig att dra nytta av evenemang och nätverk som marknadsför specialaffärer som större helheter. Shopping Vaasa, till exempel, samlar Vasas utbud för turister och tillfälliga pendlare på ett mycket bra sätt. Rewell Storm i sin tur aktiverar konsumenterna inom Vasas verkningsområde.