Energiteknologi på toppnivå

BUSINESS AS USUAL: ENERGITEKNOLOGI, JUHA ARVOLA/ARCTEQ

År 1998, då Nokia höll på att anställa alla lediga ingenjörer, var det en ren slump att Juha Arvola började arbeta i energiklustret i Vasa. De stora företagen i regionen hann bli bekanta för honom innan han gick med och grundade företaget Arcteq år 2010. I dag finns det ingenting som skulle få honom att lämna Vasa. Vi bad Juha berätta varför så många energiteknologiföretag trivs i Vasaregionen.

Infra

”Arcteq skulle inte existera utan allt det här som Vasa har. Vi skulle inte ens ha börjat planera skyddsreläer från noll. Som granne har vi till exempel Technobothnia, universitetet och yrkeshögskolan, som alla erbjuder en mycket hög nivå inom eltekniken. Vi anlitar Technobothnia nästan varje vecka för frågor inom forskning, utbildning och produktutveckling. Speciellt ett litet företag har stor nytta av detta.”

Innovationer

”Det finns människor bakom varje innovation. En innovation kräver att det finns några personer som ser möjligheten och arbetar för att förverkliga den. Kombinationen av små och stora företag i Vasaregionen skapar en unik utgångspunkt. Vi behöver stora drivande krafter så att de små också kan göra innovationer, men kombinationen tvingar regionen ändå inte att stöda sig på en stor eller liten aktör.”

Samarbete

”Det finns produkter ute i världen som utvecklats genom samarbete men i Finland är de fortfarande allt för sällsynta. Av någon orsak är det en tröskel för små företag att slå ihop sina krafter. I Vasa är det annorlunda. Alla koncentrerar sig självklart på sina egna grejer men vi samarbetar också mycket. Med VEO utvecklade vi till exempel en produkt, Generator Commander, som kombinerar skydd, styrning och mätning i ett paket på ett unikt sätt. Det hela fick sin början av fint samarbete och av att det kändes som den bästa lösningen att kombinera kompetensen från de två olika företagen.”

Det lokala

”För oss är det naturligt att hålla produktionen kvar i Finland av flera orsaker. Vi finns här och kommer att stanna här. Den hårdnande konkurrensen har aldrig lockat oss någon annanstans. Dessutom är det inte alls dåligt att vara så att säga ”Made in Finland” på marknaden: I energikretsarna är Vasa känd förutom för att vara en fin kuststad också som en liten region som gör ett gott arbete och utvecklas ständigt. Hit är det bra att komma, till havet.”