1700-talsmarknad i Storkyro

Äkta gammaldags stämning

Varje år, det andra veckoslutet i augusti, vaknar 1700-talet till liv på Storkyros marknad. På evenemanget råder en äkta gammaldags stämning. Försäljarna är hantverkare och allt är egenhändigt tillverkat, odlat eller förädlat, och kringresande sångare och musikanter bjuder på underhållning. Försäljningsstånden dekoreras på gammaldags sätt och försäljarna klär sig i 1700-talsanda.

viulunsoittaja-1700_760x760De autentiska arrangemangen i den historiska miljön hedrar traditionen av de marknader som ordnades på området redan på medeltiden. Att värna om traditionerna har visat sig vara fruktbart, och 1700-talsmarknaden i Storkyro har för många invånare och besökare i Vasaregionen blivit en viktig sommartradition. Marknaden har ordnats sedan år 1994 och lockar över 20 000 besökare till området kring Gamla kyrkan i Storkyro.

Den glada stämningen, de många delikatesserna, musikframträdandena och den unika omgivningen gör att även de mest krävande gästerna trivs på 1700-talsmarknaden. För barnen ordnas trevligt program i gamla tidens anda, och varje år finns också olika utställningar på området. På marknaden har man framfört Slaget vid Napo, det avgörande slaget i Stora Nordiska Kriget, och historiska föreställningar kommer att framföras även kommande år.

Välkommen till nästa 1700-talsmarknad!