Botniacyklingen

De öppna åkerlandskapen och Kyroälvens stränder har gjort Botniacyklingen till en av Finlands vackraste tävlingsrutter.

På knappt tio år har Botniacyklingen vuxit till ett av Finlands största cykellopp, som årligen lockar över 1 000 ivriga cyklister.

Tävlingens huvudrutter, 106 och 67 km, löper genom typiska österbottniska landskap. De öppna åkerlandskapen och Kyroälvens stränder har gjort Botniacyklingen till en av Finlands vackraste tävlingsrutter.

Botniacyklingens deltagare är allt från amatörer och aktiva motionärer till cyklister i toppklass. Många lokala företag sätter ihop sina egna lag, och deltar i loppet för att skapa god sammanhållning. Den kortare sträckan tillryggaläggs som motion, medan den längre sträckan förutom motionsklassen också har en separat tävlingsklass för damer och för herrar.

Vid sidan av landsvägscyklingen har i samband med Botniacyklingen också utvecklats en terrängcykeltävling, Botnia MTB69. Terrängcykelrutten är tekniskt sett lätt, och i princip alla som äger en terrängcykel kan delta i tävlingen.

Kanske också du kommer med i Botniacyklingen nästa gång, den 30 juli 2016.