Vaasa Wildlife

Naturfilmfestival

Den internationella naturfilmsfestivalen Vaasa Wildlife, som är den enda regelbundet återkommande festivalen i Norden, arrangerades första gången år 2002.

Med festivalen vill man bland annat öka kunskapen om naturen och miljön samt främja miljöskyddet och en dialog mellan människor, organisationer, branschens filmfestivaler och olika länder i miljöärenden. Festivalen erbjuder också finländska naturfilmskapare möjlighet ett bilda nätverk med internationella filmdistributörer.

Vid sidan om filmvisningarna ingår i festivalprogrammet även inlägg av filmskaparna. Vidare ordnas medie-workshops för Vasaelever, fotoutställningar och utfärder bland annat till världsarvsområdet.

Filmerna visas gratis för publiken. Panda Ilias Missyris (3)_760x760