IoT har kommit för att stanna

BUSINESS AS USUAL: IT-BRANSCHEN, PASI TUOMINEN/WAPICE

”Hur var det egentligen, valde branschen mig eller jag branschen?” funderar Pasi Tuominen, som började sin karriär redan som liten pojke med att bygga radiosändare i smyg. Äventyrslusten fortsatte som vuxen: år 1998 fick Pasi lokaltidningen att förundras över kaffekokaren som han hade kopplat ihop med internet. Sedan föddes mjukvaruföretaget Wapice, som fortfarande är i full gång. Ursprungligen skulle Pasi stanna i Vasa bara i ett år men Finlands energihuvudstad blev hans hem. Vi bad IT-gurun kommentera aktuella teman inom energibusiness ur en IT-synvinkel.

Sakernas internet (IoT)

”I Vasa insåg vi och räknade ut vart skeppet är på väg redan för 20 år sedan. Sedan dess har vi fokuserat på vår kärnkompetens och höjt den till en hög nivå. Under de första åren var kunderna tveksamma och sa att sakernas internet kommer att komma ”någon gång sedan”. I dag visar televisionerna, tvättmaskinerna, pekplattorna och elmätarna att den har kommit för att stanna. Nästa steg blir bland annat att mäta människor, hur de färdas och rör på sig. Jag skulle påstå att i stället för teknologin är fantasin den enda gränsen för genomförandet.”

Partnerskap

”Ingen gör någonting helt ensam utan hjälper andra genom sin kompetens. En IT-partner står i centrum för allt som görs i ett företag och har dessutom en genomsyrande roll. Därför är nära kundrelationer mycket viktiga. Wapice är en viktig länk i regionens energinätverk. Vår mission är att vara en internationell, kunnig aktör, som utvecklas ständigt och som kan hålla slagkraften i kundens kärnbusiness på hög nivå.”

Big data

”Sakernas internet har gjort att konsumtion, överföring och produktion av energi har blivit väldigt intressanta. Vi kan exempelvis styra energikonsumtion enligt börsprisfunktionen, fjärrövervaka vattenkonsumtion, visualisera hur elmätarna fungerar eller visa kunden hur jordvärme omvandlas till vinst. Dessutom kan olika energiformer kombineras allt lättare och mångsidigare, och då kan infoströmmen samlas in för att skapa big data.  Genom korspollinering kan nya kombinationer skapas och trender samt orsakssamband skönjas.”

Utläggning av kompetens

”Wapices anställda kommer från över 20 länder, och därför är vi en mycket mångkulturell och internationell organisation. Jag tror emellertid starkt på att man ska ha sin IT-partner nära. Vad gäller produktutveckling i synnerhet, spelar den kumulativa informationen en så pass stor roll att en lokal partner har stor betydelse.”

Finlands energihuvudstad

”Jag uppskattar Vasas internationella karaktär som baserar sig på starkt och förnuftigt arbete. Vasaborna tycker att mångspråkigheten är en självklarhet men egentligen är den en specialegenskap. Dessutom representerar Vasa ett av Finlands viktigaste kompetenscentrum. Vi har genuin kunskap om industrin, i många skikt och i många branscher. De som kommer hit för att arbeta upptäcker att det är ett bra ställe att nätverka.