Bo & leva

Här går allt så som på Strömsö

Vasaregionen är en av Finlands starkaste regioner och Finland är ett av världens bästa länder. Det här måste ju betyda att Vasaregionen är en av världens bästa platser. Låter det som överdrivet skryt?

I vilken av Finlands regioner är arbetslösheten lägst, lever invånarna längst och ekonomin stark? Det spelar ingen roll vilken statistikvariabel som visar positiv utveckling vi väljer att se på, så placerar sig Vasaregionen i topp.

Det att regionens invånare lever längst i landet tyder på att de mår bra. De österbottniska kvinnorna lever längst i hela landet och regionens befolkning är friskare i jämförelse med resten av landet.

Här går allt så som på Strömsö. Och det riktiga Strömsö finns ju här.