Kommunerna är regionens motorer

Om du tittar på kartan så hittar du Vasaregionen i vårt lands västligaste del.

toriRegionen består av sju kommuner. Det sammanlagda invånarantalet är ungefär
120 000 och lite mer än hälften bor i centralorten Vasa. Den till invånarantalet minsta kommunen är Korsnäs med lite över 2 200 företagsamma invånare. Om man ser på avstånd så är regionen lite över 100 km lång och 60 km bred, det är alltså frågan om ett rätt så kompakt paket. Inom regionen finns många arbetsplatser, så man behöver inte spendera sin tid med långa resor till och från jobbet.

Nästan alla kommuner ligger vid kusten. Man hittar hundratals kilometer av strandlinje i området, en stor del i den utspridda och unika skärgården. Och varje år tillkommer det en yta motsvarande 150 fotbollsplaner, detta tack vare landhöjningen.

Du kan bekanta dig närmare med Vasaregionens kommuner via länken på denna sida. Dialekterna som kännetecknar kommunerna är ett måste att bekanta sig med!