Lev som på Strömsö

Vad är det som har gjort att vi som bor i Vasaregionen är som vi är? Här kommer några faktorer som gjort oss unika. Vi gör en del saker på ett annorlunda sätt och vi får intryck från andra saker än resten av landet.

Kanske vår tvåspråkighet är det största och synligaste specialdraget vi har. Cirka hälften av regionens invånare är finskspråkiga och andra hälften svenskspråkiga. De flesta kan förstå och prata det andra inhemska språket. Det är inte alls ovanligt att en diskussion går till så att en pratar finska och den andra svenska. I bästa fall blandas språken helt, så att en mening innehåller både finska och svenska. Vasaregionen är en av landets få regioner där tvåspråkigheten är äkta och välfungerande.

Tack vare den starka svenskan är det lätt och naturligt för oss att kommunicera med vår granne i väst. Från oss kommer du till Sverige med flyg och fartyg. Kontakten till västgrannen är så naturlig, att de flesta saker som sprider sig från Sverige till Finland kommer in via Vasaregionen.

Cirka fem procent av regionens befolkning är från utlandet. Vasa är, direkt efter Helsingfors, Finlands internationellaste stad. Regionens invånare representerar över 100 olika nationaliteter. Om du till exempel stöter på en indier på gatan, kan du vara nästan säker på att han är ingenjör och jobbar för ABB, Wärtsilä eller något annat stort energiteknologiföretag.

Förutom att regionens internationella drag syns i gatubilden, består en stor del av befolkningen av ungdomar. Cirka var femte vasabo är studerande, vilket gör Vasa till en riktig studiestad. De ungas närvaro gör stadens atmosfär ungdomlig och dynamisk. Moikipää, Molpe.

Vasaborna älskar havet och skärgården. Från tidig vår till sen höst försvinner en stor del av invånarna över helgerna till sina skärgårdsstugor. I Vasaregionens skärgård finns tusentals sympatiska sommarstugor som ägts av samma familjer över flera generationers tid.