I VÖRÅ KAN MAN KÄNNA HISTORIENS VINGSLAG

Finland blev en del av Ryssland efter att kejsardömet besegrade Sveriges stormakt på Oravais slagfält år 1808. Ifrågavarande slaget utkämpades på området som idag hör till Vöra kommun.

Den nuvarande Vörå kommun grundades år 2011 efter två kommunsammanslagningar. Inom att ta emot och integrera flyktingar är kommunen en banbrytare i vårt land.

Kommunen erbjuder, jämfört till sin storlek, omfattande idrottsmöjligheter och där finns ju Finlands enda svenskspråkig idrottsgymnasium.

Den aktiva föreningsverksamheten i Vörå försäkrar ett livligt kulturliv. Musikskolor, körer, muséeföreningar, folkdansgrupper, konstklubbar samt släkt- och hembygdsforskare – bara för att nämna några.

Vörå dialekt, den är en legend! Lyssna!

TOP 5OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finlands äldsta ibrukvarande träkyrka
Oravais Stenpark
Humorgruppen KAJ
Tottesund herrgård
Hällnäs gästbåthamn och bro.