Godbitar ur historien

Katunäkymiä Vaasassa.En titt in i Vasaregionens förflutna kan bjuda på överraskningar – historien serverar oss många medryckande berättelser. Våra dagars Vasaregionen fick sina första särdrag redan under istiden, men även sjöfarare, konstmecenater och självaste svenska kungen har lämnat sina avtryck.

Istidens arving

För cirka 3 000 år sedan låg hela Österbotten fortfarande under vattenmassor efter istiden. När tillräckligt mycket land hade stigit ur havet slog sig de första människorna ner på området. På den skyddade platsen, med goda sjöförbindelser till omvärlden, byggdes Mustasari stadh, som senare fick namnet Wasa. Läs mera…

Havet och handeln

Havet och de långa traditionerna av exporthandel skapade grunden för Vasaregionens nuvarande, exceptionellt höga, exportsiffror. Framgångsmodeller för kommande släktled är till exempel skeppsredaren Abraham Falander och köpmannen Carl Gustaf Wolff. Falanders fregatt Allmänna Bästa var på 1700-talet Nordens största handelsfartyg och Wolff för sin del var Finlands största skeppsredare och rikaste man. Läs mera…

Konstsamlarnas stad

Framgången födde många förmögna konstsamlare i Vasaregionen, vilka har haft en avgörande inverkan på uppkomsten av olika konstsamlingar och konstmuseer. Finlands nationalmuseum och Österbottens museum skulle se helt annorlunda ut om det inte vore för Herman Frithiof Antell, Karl Hedman, Frithiof Tikanoja och Simo Kuntsi. Läs mera…

Vasa brinner

På förmiddagen den 3 augusti år 1852 vändes ett nytt blad i Vasaregionens historia, då en förödande brand ödelade hela Vasa stad. Efter branden fick den svenska arkitekten Carl Axel Setterberg det unika tillfället att planera en helt ny stad. Arvet efter Setterberg är starkt framträdande ännu i dagens Vasa. Läs mera…

Vita Finlands huvudstad

Vasa, med sina brandgator och breda esplanader, är Österbottens centrum. Stadens vapen pryds av Finlands frihetskors, som ett minne av att staden våren 1918 fungerade som huvudstad för det vita Finland. Som ett minne av den spännande tiden, då Finland tog sina första steg mot självständighet, finns bland annat Wasa Aktie Banks sedlar och frimärken. Läs mera…