Samlarnas och mecenaternas stad

Vasa är känt för sina betydande konstsamlare, som har haft en avgörande inverkan på uppkomsten av olika konstsamlingar och konstmuseer. Finlands nationalmuseum och Österbottens museum skulle vara helt annorlunda utan dessa donatorer. I Vasa har även helt separata konstmuseer uppkommit utgående från privata samlingar.

_DSC2251_1200

Herman Frithiof Antell

Herman Frithiof Antell, född i Vasa år 1847, hör till de största donatorerna i Finlands kulturhistoria. Antell, som var utbildad medicine licentiat, ärvde år 1874 största delen av sin fosterfars, kammarrådet Herman Rosenbergs, betydande förmögenhet. Läs mera…

Karl Hedman

Karl Hedman började genast utöka även sin egen samling. Han placerade alla disponibla medel i konst och antikföremål och fick ofta hjälp av köpmännen Valter Sjöberg och Gösta Stenman i Helsingfors. Samlingen utökades med betydande verk från den finländska kulturens blomstringstid, men även med europeiska målningar från 1600- och 1700-talen, österbottniskt silver, europeiskt porslin och mångahanda möbler och föremål från högreståndshem. Läs mera…

Frithjof Tikanoja

På Skolhusgatan i Vasa finns Tikanojas konsthem, vars samling med över tusen verk ursprungligen var en personlig samling. Frithjof Tikanoja, född 1877, var en av grundarna till företaget Lassila-Tikanoja. Till kommerseråd Tikanojas samling hör alster av betydande representanter för den franska konsten från 1800-talet och början av 1900-talet, såsom Edgar Degas, Paul Gaugin, Henri Matisse och Pablo Picasso. Läs mera…

Simo Kuntsi

Simo Kuntsis passion var modern konst, och till en början köpte han målningar till sin egen samling, till dess alla väggar var fyllda med tavlor. På förslag av den dåvarande rektorn för Vasa handelsläroverk placerades en del av samlingen på skolans väggar, där de kunde beskådas av alla. Kuntsis stiftelses samling placerades slutligen i det gamla tullpackhuset i inre hamnen i Vasa, som blev Kuntsi museum för modern konst. Läs mera…

Lars Swanljung

En av vår tids mest betydande finländska samlare av finländsk nutidskonst är tandläkaren Lars Swanljung, född i Vasa. Swanljung, som bor i Helsingfors, började samla konst aktivt i början av 1990-talet. Läs mera…