Frithjof Tikanoja

Tikanojan talo 1967_760På Skolhusgatan i Vasa finns även Tikanojas konsthem, vars samling med över tusen verk ursprungligen var en personlig samling. Frithjof Tikanoja, född 1877, var en av grundarna till företaget Lassila-Tikanoja.

Till kommerseråd Tikanojas samling hör alster av betydande representanter för den franska konsten från 1800-talet och början av 1900-talet, såsom Edgar Degas, Paul Gaugin, Henri Matisse och Pablo Picasso. Tikanoja fungerade som sin svåger Eemu Mynttis mecenat och i konsthemmets samlingar finns en täckande samling av Mynttis målningar.

År 1951 donerade Tikanoja sitt hem med tillhörande samlingar till Vasa stad. Sedan dess har konsthemmet varit öppet för allmänheten, och under de senaste årtiondena har många varierande konstutställningar ordnats i utrymmena. Kommerseråd Tikanoja dog år 1964.