Vasaregionen ritar positiva statistikkurvor

Då man granskar Vasaregionen med hjälp av statistik, är utsikterna exceptionellt positiva. Vi lämnar flera större stadsregioner bakom oss, även med flera olika mått mätt. Eller vad tycker du om dessa fakta: I Vasaregionen är människorna mindre sjuka än i det övriga landet, och under de senaste åren har det uppstått betydligt mera arbetsplatser inom industrin i motsats till andra delar av Finland.

På dessa sidor har vi samlat statistik från fem ämnesområden som är de viktigaste gällande Vasaregionens livskraft och invånarnas lycklighet. Här granskas invånar- och arbetsplatsutveckling, välfärd, det humana kapitalet samt energiklustret, och gemensamt för dessa är att pelarna är speciellt höga och statistikkurvorna väldigt positiva.

Strömsö, Vaasa.Livskraftig och lockande

Näringslivets framgång återspeglas även i annan statistik. Tack vare Nordens största energiteknologikoncentration finns det gott om arbete, välstånd och kunnande i Vasaregionen. Som en följd av detta mår invånarna bra och inflyttningen fortsätter att öka.

Vasaregionens invånarantal växer snabbt, i synnerhet tack vare mångsidiga studie- och arbetsmöjligheter. Nya arbetsplatser uppkommer mångdubbelt i jämförelse med andra städer, och här finns också de lägsta arbetslöshetssiffrorna i hela landet.

Genomsnittsåldern är också ovanligt låg beroende på att unga familjer flyttar till regionen. De stora åldersklasserna blir nog äldre, men samtidigt bildar den yngre generationen familjer, och nya invånare föds till Vasaregionen. Resultatet blir alltså att antalet invånare ökar!

Lycklighet och kunnande

I Vasaregionen utvecklar man ivrigt det humana kapitalet, både i det privata livet såväl som i affärslivet. Var fjärde invånare har högskoleexamen, och även företagen är redo att utvecklas. Visste du att största delen av de företag som satsar mest på forskning och produktutveckling i Finland är verksamma just i Vasaregionen? En stor del av dem har blivit marknadsledare i världen inom sin bransch.

Balansen mellan inkomster och utgifter ökar också invånarnas välstånd: Jämfört med de större städerna tjänar man bättre i Vasaregionen, men man betalar mindre för boendet. I Vasaregionen är de sociala nätverken täta och vänskapen nära. Även den omgivande naturen är unik: Kvarkens skärgård är Finlands enda Unescos världsnaturarv. Kanske påverkar allt detta goda sist och slutligen människornas fysiska välstånd, eftersom regionens invånare är friskare och lever längre jämfört med resten av landet.

Statistiken avslöjar: Här i Vasaregionen går allt verkligen som på Strömsö.