Ungdomliga befolkningstillväxt som pekar uppåt

Vaasa_Hietasaari_MG_4015_380x380Inom en radie på drygt hundra kilometer kring Vasaregionen bor en halv miljon människor.  Det är tydligt att Vasaregionen har en god växtgrund bland sina grannar, för i hela landet finns det bara ett fåtal liknande ljusglimtar då det gäller befolkningstillväxt.

Statistiken över Vasaregionens befolkningsutveckling är ungdomlig och staplarna som anger flyttningsöverskott höga.  Åldersgrupperna barn och unga växer kraftigt, eftersom största delen av inflyttarna är unga vuxna som håller på att bilda familj.

I en jämförelse med andra regioner av samma storlek i Finland är Vasas befolkningsökning näst störst.  Under den senaste tiden har regionen fått 840 nya invånare per år.  Siffran har lyft regionen till sjunde plats då det gäller befolkningstillväxt i en jämförelse av landets 36 stadsregioner.

Och det bästa är att dagens rekordsiffror också utlovar en ljus framtid, både antalet barn och inflyttare kommer att öka.  År 2030 väntas Vasa redan ha en befolkning på 80 000 invånare och Vasaregionen hela 140 000 invånare.