Konkurrenskraft från energiteknologiskt kunnande

Energiklustret har gjort att Vasaregionen har vuxit till en liten jätte inom finsk ekonomi.  Och det är inte att undra på, då klustret består av 140 företag, vars omsättning totalt uppgår till 4,4 miljarder euro.  Branschens marknad är världsomspännande och över 80 % av företagens produktion går till export.

VASEK. Vaasan energiaklusterin yritykset edustettuina.Vasa har kallats både Finlands exporthuvudstad och energihuvudstad.  Benämningarna är tuffa, men ännu hårdare är motiveringarna:  fastän invånarantalet är bara 2 % av landets befolkning, svarar regionen ändå för nästan en tredjedel av Finlands hela energiteknologiexport.

Regionens energiföretag sysselsätter 10 000 personer, av vilka 1 000 arbetar med produktutveckling.  Sett till antalet invånare har Vasa också det högsta industriella förädlingsvärdet i Finland. Då företagen omvandlar råmaterial och komponenter till produkter mångfaldigas deras värde.  Tack vare detta ökar industribolagens lönsamhet ytterligare.

Det framgångsrika energiklustret ger drivkraft åt hela regionens konkurrenskraft:  då vi räknar ihop olika variabler, allt från befolknings- och arbetsplatsutveckling till attraktivitet och regionekonomi, placerar sig Vasaregionen i täten på silverplats direkt efter Helsingfors.