Smart och kunnigt folk

Vaasan kesäyliopisto, Miia Äkkinen.I Vasaregionen bor det fiffiga människor.  Det starka humankapitalet syns åtminstone i befolkningens utbildningsnivå, för av invånarna har var fjärde avlagt högskoleexamen.  I jämförelse med resten av landet kommer regionen så högt som på femte plats i det här avseendet.

I Vasas högskoleenheter erbjuds över 30 olika universitets- och yrkeshögskoleexamina.  Eftersom regionen är genuint internationell, ges undervisning på tre olika språk:  finska, svenska och engelska.  Efter studierna kan man vidareutveckla sig i arbetslivet, för Vasas arbetslöshetsgrad är tredje lägst i Finland.

Utbildningsenheterna idkar tätt samarbete med regionens företag, till exempel i form av praktik, forskning och laboratorieinvesteringar.  Då samarbetet fungerar, är den positiva spiralen komplett: regionens humankapital fortsätter att växa!