Sett med arkitektögon är Vasa en exceptionellt urban stad

BUSINESS AS USUAL: KREATIV AFFÄRSVERKSAMHET, HEIKKI AITOAHO / AITOAHO & VILJANEN

Ända sedan arkitekten Heikki Aitoaho var liten var det självklart för honom att han skulle bli arkitekt. Det som han däremot inte visste var varken att arkitektbyrån skulle komma att finnas i Vasa eller att han skulle ha bland annat en nöjespark och ett elbolags toppmoderna kontorsbyggnad på sitt arbetsbord.  Vi bad Aitoaho, som är uppvuxen i Kajana, berätta för oss varför det lönar sig att flytta till Vasa och åt vilket håll staden utvecklas.

Exceptionellt urban stad

”Det var av en ren slump att jag hamnade i Vasa. Jag ville se landets olika delar och det råkade finnas en ledig plats som planläggningsarkitekt i Vasa. När jag gick till arbetsintervjun, verkade Vasa ärligt sagt vara något gammalmodigt.  Men jag fick snabbt ändra min åsikt – sett med en arkitekts ögon är Vasa en exceptionellt urban och välplanerad stad.  Miljön är vacker och det finns stort byggnadsbestånd med högt värde från olika epoker. Det har vi de briljanta arkitekterna som Setterberg och Rewell att tacka för.”

Kreativa möjligheter

”Tillsammans med Kalle Viljanen grundade vi egen arkitektbyrå i Vasa i slutet på 1970-talet. Förutsättningarna för kreativa branscher är inte sämre här än någon annanstans. Stadens storlek sätter förstås begränsningar men ger också möjligheter. Det finns mer konkurrens i de stora städerna. Klarar man sig inte bra i Vasa, kan man inte skylla på omständigheterna. De två språken i Vasa är ett bevis på ett mångsidigt språk- och kulturklimat som man också ser i byggandet och arkitekturen.”

Framtiden för byggande

”I många städer minskar stadskärnans dragningskraft när affärsverksamheten flyttas utanför staden. Jag tror på att Vasa centrum kommer att utvecklas mer stadsliknande och därigenom blir mer livskraftigt. Detta innebär mer bostadsbyggande i centrum och i dess omedelbara närhet. Generellt sett är byggande rätt så anonymt just nu. Någonstans måste man pruta och uppenbarligen kan man pruta på arkitektoniskt kunnande. Ambitionen och den slutgiltiga kvaliteten på byggandet beror förutom på planeraren också på beställaren. Centralt är att man strävar efter att utveckla någonting intressant. För oss har det alltid funnits intressanta projekt i Vasa. Jag drömmar exempelvis om ett småhusområde som är självförsörjande på energi och där man skulle kunna syssla med saker förknippade med grön energi. Jag tror på att det skulle vara fullt möjligt här.”