Studera i Vasa

Vasa är en av Finlands största studiestäder

I Vasa finns det utmärkta utbildningsmöjligheter. Den som söker studieplats kan välja bland sex högskoleenheter som erbjuder över 30 olika examen i olika branscher på finska, svenska och engelska. Här finns över 13 000 högskolestuderande och i yrkesutbildningen finns det cirka 4 000 studerande.

I Vasa var femte person som man möter är en studerande.  De som så önskar kan gå hela vägen från förskolan ända till doktorsexamen på tre språk: finska, svenska eller engelska.

Regionens absoluta styrkor inom forskning och utblidning är handelsvetenskaper, energiteknologi och flerspråkighet. Experterna på dessa områden sysselsätts ofta i regionens internationella företag som kommer in i bilden redan under studietiden. Studieresor och praktikplatser är konkreta exempel på det täta samarbetet mellan företagen och högskolorna. Steget från studielivet till arbetslivet känns sedan inte så stort, varken för nyutexaminerade eller för företagen.