Åbo Akademi

Katunäkymiä Vaasassa.Vid Åbo Akademi händer det hela tiden. Forskare gör nya upptäckter, ämnen ordnar spännande konferenser, internationella gäster besöker oss eller någon disputerar i ett intressant ämne. Åbo Akademi är det finlandssvenska, mångvetenskapliga universitetet med små undervisningsgrupper, internationella kontakter och en stark nordisk profil och där vår undervisande personal företräder expertisen inom sitt område.

Åbo Akademi erbjuder ett rikt studieliv och unika forsknings- och undervisningsmiljöer vid sina kampus i Åbo, Vasa och Jakobstad. ÅA har också verksamhet i Helsingfors och på Åland.

Vid Åbo Akademis kampus på Strandgatan i Vasa finns ca 1 600 studerande och en personal om ca 300 personer. Här utbildas lärare för alla stadier vid den finlandssvenska skolan. Här kan du också studera till expert inom socialvetenskaper, såsom utvecklingspsykologi, socialpolitik och vårdvetenskap. Väljer du att studera statskunskap med masskommunikation kommer du med stor sannolikhet att jobba med media – som journalist, redaktör, informatör. Du kan bygga på din ingenjörsexamen till diplomingenjör i energiteknik på två år. Om du vill studera fred och konflikter, välkommen till vårt engelskspråkiga mastersprogram i freds- och konfliktforskning. Intresserar jobb som barnträdgårdslärare kan du studera vid Campus Allegro i Jakobstad.

aalogobasic4cBekanta dig med Åbo Akademi och välkommen att studera hos oss!