Hanken Svenska handelshögskolan

Hankentyttö_pieniHanken Svenska handelshögskolan är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Vi erbjuder Finlands mest internationella ekonomutbildning, dels tack vare den integrerade utlandsterminen som ingår i kandidatstudierna. Bland dem som har fått sin examen från Hanken under de senaste fem åren jobbar över 20 procent utomlands.

Vid Hanken studerar du samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom studierna utvecklar du en bred bas som som ger dig redskap att att förstå din omgivning och greppa utmaningar på ett analytiskt sätt. Med en examen från Hanken kan du skapa dig en mångsidig och framgångsrik karriärstig.

För dig som inleder dina högskolestudier erbjuder vi kandidat- och magisterutbildning på svenska, där du först läser till kandidat och sedan till magister. Du kan välja mellan fem olika huvudämnen. För dig som redan har högskoleexamen erbjuder vi svensk- och engelskspråkiga magisterprogram, samt studier för doktorsexamen.

hanken-logo-clipart-128Hankens forskning och undervisning håller internationell toppnivå. Vår forskning är högt ansedd speciellt inom områdena finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring samt nationalekonomi. Vårt nära samarbete med näringslivet och våra aktiva alumner ger dig ett nätverk för livet.