Helsingfors universitet

_LL_20130904_juridiska_6366_760x760Den juridiska utbildning som Helsingfors universitet, juridiska fakulteten ordnar i Vasa är tvåspråkig. För finsk- och svenskspråkiga studeranden ordnas gemensam undervisning. Examensspråken är finska och svenska. Undervisningsspråken är svenska, finska och engelska.

Hos oss här i Vasa kan du avlägga såväl den lägre rättsnotarieexamen (RN)(180 sp) som den högre juris magisterexamen (JM) (120 sp). Till Vasa väljs studenter enligt en egen kvot i samband med valet av studenter till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

I Vasa kan du t.o.m. avlägga en tvåspråkig rättsnotarieexamen. Av de 180 sp som ingår i rättsnotarieexamen avlägger du då minst 60 sp på svenska och minst 60 sp på finska. De kvarvarande 60 sp kan du avlägga antingen på ditt modersmål eller på det andra inhemska språket.

Den som avlägger en tvåspråkig examen behärskar sitt fackområde både på svenska och på finska.

HY__LG02_oikeuP_3L_B1___WEBVår styrka är små undervisningsgrupper, vilket gör det möjligt att tillämpa olika typer av undervisningsmetoder och upprätthålla goda kontakter till det praktiska arbetslivet.