Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia har 4000 studerande och personalstyrkan uppgår till 360 personer. I Vasa har Novia två campus och i Jakobstad ett campus. Novia erbjuder examensinriktade dag- och flerformsstudier, examensinriktad utbildning på engelska och specialiseringsutbildning. I Vasa kan man studera inom teknik, företagsekonomi, social- och hälsovård och kultur.

Utbildning inom social- och hälsovård

social_halsovard

På campuset vid Seriegatan i Vasa studerar de personer som valt att satsa på social- och hälsovårdsutbildning. Här rör sig cirka 740 studerande dagligen. Studerande inom social- och hälsovård kan genom praktikperioder vid Vasa centralsjukhus, regionens hälsostationer och olika serviceenheter inom det sociala området skaffa sig de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Nytt campus 2016 på Brändö i Vasa

Novia och Vasa yrkeshögskola utvecklar samarbete, social- och hälsoutbildning samt tillämpande forskning inom Medibothnia-projektet. I framtiden kommer samarbetet att erbjuda studerande förutom moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar; för studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer. Campuset i Roparnäs planerar en flytt till år 2016. Då kommer utbildningen inom social- och hälsovård att bli granne med Novias enhet som undervisar inom teknik och företagsekonomi.

Utbildningar inom social-och hälsovård är barnmorska, bioanalytiker, hälsovårdare, röntgenskötare, sjukskötare, socionom och estenom samt utbildningen Nursing på engelska.

Om Campuset vid Vasa Wolffskavägen

wolffska

På Wolffskavägen i Vasa finns Novias utbildning inom teknik och företagsekonomi. Campuset har tillgång till det topputrustade forskningscentret Technobothnia. Av Novias 4000 studerande finns cirka 1000 här.

Ingenjörsutbildning finns inom bygg-, el- och automation, lantmäteri-, maskin- och produktionsekonomi. Även tradenomutbildning inom företagsekonomi finns i Vasa. Inom teknik erbjuds den engelskspråkiga utbildningen Energy and Environmental Engineering.

Utbildningarna inom teknik är belägna på Brändö i Vasa nära det toppmoderna forskningslaboratoriet Technobothnia där studerande utför praktiska uppgifter.

Nytt campus för kultur i Jakobstad – Campus Allegro

jakobstad

Vid nybyggda Campus Allegro rör sig över 250 av Novias studerande. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov och vid campuset finns det nära tillgång till datorer, datasalar, foto- och musikstudio. De öppna ytorna gör det lätt för studerande och lärare att träffas. Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad ska få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i samarbete med Åbo Akademi och Centria Yrkeshögskola.

Novias utbildningar inom kultur är musik, fotografering, bildkonstnär och formgivare vilka finns vid campus Allegro Jakobstad.