Samarbete, högskolekonsortiet

Vasa högskolekonsortium består av sex högskolor: Vasa universitet, Åbo Akademi (Vasa), Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia samt Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.

vaasankorkeakoulut-logo&kuvio-fi

Konsortiets mission är att vara ett internationellt erkänt, innovativt centrum för högre utbildning och forskning inom teknik, ekonomi, media och välfärdstjänster med en stark samhällelig och kulturell påverkan.

Högskolekonsortiet främjar samarbetet mellan högskolorna i Vasa genom att samla idéer som utvecklas och förverkligas med hjälp av ett mångsidigt nätverk.

Konsortieavtalet ingicks 19.1.2001. Läs mer om avtalet.