Vasa yrkeshögskola, VAMK

Vasa yrkeshögskola VAMK  är en branschövergripande och internationell högskola som erbjuder utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster inom teknik, företagsekonomi, informationsbehandling och social- och hälsoområdet.

Alasivu-kategoria-VAMK-karkikuvaVAMKs styrkor är energiteknologi och internationell näringsverksamhet och vi har ett nära samarbete med Vasa energikluster. Antalet studerande vid VAMK är 3300 och antalet personal i huvudsyssla är 230.

Vid VAMK kan du studera till ingenjör, tradenom, sjukskötare, socionom eller hälsovårdare. Du kan välja mellan 12 olika utbildningar, av vilka två är engelskspråkiga. Du kan också behändigt studera vid sidan av ditt arbete och vi erbjuder dig utbildningar som leder till yrkeshögskole- eller högre yrkeshögskoleexamen samt studier inom den öppna yrkeshögskolan.

Tack vare VAMK:s nära samarbete med företagsvärlden får du möjlighet att under studietiden pröva på äkta praktiska uppdrag från företagslivet. Praktiken som utgör en naturlig del av yrkeshögskolestudierna ger förberedelse inför allt mera krävande uppgifter och underlättar övergången till arbetslivet.

Vid VAMK:s campusar får du uppleva en naturlig internationell miljö, skapad av 350 utländska studeranden. Om du plötsligt får en längtan utomlands så finns det alltid en möjlighet att åka som utbytesstuderande eller på utlandspraktik.

Designcentrum Muova står under Vasa yrkeshögskola, och är ett forsknings- och produktutvecklingscenter som erbjuder formgivnings-, fosknings- och utbildningstjänster. Muova betjänar såväl företag som offentliga organisationer.

Muova startar och förverkligar forsknings- och utvecklingsprojekt som är knutna till marknadsinriktad formgivning och kreativt kunnande. Företagens behov samt specialkunnandet som Muova besitter är utgångspunkten i projektena.

VAMK_logo_va¦êri_posit_cmyk_SMuovas pågående kuvös för tillväxtföretag, West Coast Startup, hjälper studerandena vid Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet att känna igen, utveckla och testa nya företagsidéer.