Technobothnia

Novia TB4_760x760Undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. I laboratoriet samverkar yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet som alla är belägna på Brändö campus område nära Technobothnia. Det unika samarbetet mellan läroinrättningarna garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet.

På Technobothnia finns all högteknologisk utrustning och praktisk kunskap som behövs i utbildningen av Vasas blivande ingenjörer. Undervisningen på Technobothnia sker på tre språk och den stimulerande miljön skapar goda förutsättningar för nya och innovativa projekt inom den tekniska sektorn.

Technobothnias verksamhetsprincip är förutom utbildning även att fungerar som en länk mellan läroinrättningarna, företag och andra teknologicentra samt erbjuda företag och samfund forsknings-, produktutvecklings-, mätnings- och test-tjänster samt skolning.