Viktigt i välfärdsbranschen att man vågar vara annorlunda

BUSINESS AS USUAL: VÄLFÄRDSBRANSCHEN, MIKAEL FREDMAN/PROMEDI

Mikael Fredman är en erfaren företagare och han definierar sig själv som ”en vanlig Vasabo”. Det vill säga att han inte är rädd för nya idéer eller att förverkliga dem. I dag sätter Mikael all sin energi på Promedi som värnar om arbetshälsan hos den grupp som lever längst i Finland, österbottningarna. Hur kan en lokal aktör utmana de stora kedjorna? Vi bad Mikael avslöja sitt framgångsrecept.

Växa och utvecklas

”I början erbjöd vi arbetshälsovård endast för anställda i de företag som äger Promedi. För att par år sedan frågades det i styrelsen om vi redan hade nått allt vi ville nå. Då förstod jag att vi kan utvidga verksamheten också till andra städer. En sak leder alltid till en annan. Dessutom måste vi ständigt fundera på vad vi kan bli bättre på. Vi har börjat erbjuda fysioterapi och inom kort kommer vi att träda in på ny mark och erbjuda dagkirurgi.  I framtiden ger operationssalen och uppvakningsrummet oss möjligheten att betjäna både privata och företagskunder.”

Våga vara annorlunda

”Promedi finns i en gammal mejeribyggnad. Vi vågade börja renovera fast de andra blev förskräckta över vad vi håller på med. Vi som grundade Promedi vill vara ett slags idealister: självständiga och hundraprocentigt lokala. Trots att vi inte ingår i någon kedja, är vi en stor och viktig sysselsättare. Dessutom har vi den bästa situationen i hela regionen vad gäller rekrytering av läkare. För att vi ska få unga läkare att stanna i sina hembygder, har vi startat ett unikt samarbete med Helsingfors universitet. Det går ut på att läkare kan vid sidan av sitt arbete avlägga specialstudier i arbetsmedicin. Det är det som skiljer oss från våra konkurrenter.”

Satsa på det lokala

”Som ordförande för Kust-Österbottens Företagare säger jag alltid att de som bor här ska stödja de lokala företagen. Jag anser att det är viktigt att pengarna stannar kvar i regionen och inte flyttas utomlands med börsbolagen. Vi ska värna om det lokala. Jag hoppas att företagen köper lokala tjänster och litar på kvaliteten trots att de stora kedjorna vill komma in från vänster och från höger. Vi måste bara komma ihåg att vi har samma möjligheter att koordinera arbetshälsovården som kedjorna och kanske rentav bättre. Klienternas välmående talar för sig själv.